Teruko Okagawa Monteiro

18 posts
Teruko Okagawa Monteiro 岡川・モンテイロ・照子 Tel. (21) 2232-2576, 97967-2909 TIM Departamento Cultural da Associação Nikkei do Rio de Janeiro