Menu fechado

Programação dia 14 – Tanabata Matsuri 2019 Liberdade São Paulo-SP

41º Tanabata Matsuri 2019 - Liberdade - São Paulo-SP
Compartilhe

Voltar para 41º Tanabata Matsuri 2019 – Liberdade – São Paulo-SP

Dia 14/julho, domingo [PALCO]

 • 10h30 – Ginástica Associação Radio Taisso – Liberdade
 • 10h50 – Dança Ryo Kochi Yosakoi
 • 11h05 – Ginástica Rizumu Taisso ACAL
 • 11h25 – Taikô Ryukyu koku Matsuri Daiko
 • 11h45 – Música Ricardo Nakase
 • 12h20 – Dança Tangue Setsuko Matsuri Daiko
 • 12h40 – Dança Japonesa Buyo-bu/ACAL
 • 12h55 – Taikô Kôdaiko
 • 13h15 – Dança Corpus Line
 • 13h50 – Dança Requios
 • 14h10 – Música Japonesa Joe Hirata
 • 14h50 – Shamisen SP Nagauta Wa no Kai
 • 15h – Música Japonesa Sergio Tanigawa
 • 15h30 – Dança Japonesa Grupo Mitsuba Yosakoi Soran Nipo de Campinas
 • 15h50 – Música Japonesa Pop Mania Nipo de Campinas
 • 6h05 – Arte Marciais Okinawa Goju-Ryu Karate-do Hozonkai
 • 16h20 – Música Diogo Miyahara
 • 16h50 – Música Mariko Nakahira
 • 17h30 – Música Isa Toyota e Takeshi Nishimura
 • 18h – Encerramento

Saiba mais

41º Tanabata Matsuri 2019 – Liberdade – São Paulo-SP

Programação dia 13 – Tanabata Matsuri 2019 Liberdade São Paulo-SP

Programação dia 14 – Tanabata Matsuri 2019 Liberdade São Paulo-SP